Är akutpreventivmedel rätt för mig?

Akutpreventivmedel kan förhindra graviditet efter oskyddat sex eller när preventivmedlet inte gett tillräckligt skydd. Akutpreventivmedel ska användas så snart som möjligt.

Om du har haft oskyddat sex inom de 5 senaste dagarna och det inte känns rätt för dig att få barn just nu så kan akutpreventivmedel vara ett alternativ.

 

Har du haft oskyddat sex?

 • Gled kondomen av eller gick sönder?
 • Glömde du till exempel att:

– Ta p-piller?

– Sätta i p-ring?

– Applicera ditt p-plåster?

 • Åkte ditt pessar ut eller glömde du använda den?
 • Glömde du använda preventivmedel?

trombonebackbottom

Olika alternativ för akutpreventivmedel

I Sverige finns det två olika alternativ för akutpreventivmedel:

 • Dagen-efter-piller för oral användning
 • Spiral som placeras i livmodern

Den spiral som används som akutpreventivmedel är en kopparspiral

Kopparspiralen anses vara den mest effektiva akutpreventivmetoden och den ger en längre preventivmedelslösning. Men i en situation där du måste agera snabbt kan det ta tid att få en spiral insatt, eftersom du måste träffa vårdpersonal.

Kopparspiralen kan användas som akutpreventivmedel upp till 120 timmar (5 dagar) efter oskyddat sex. Men dess användning begränsas av  det faktum att den måste sättas in av kvalificerad vårdpersonal.

Oralt akutpreventivmedel (akut-p-piller)

Akut-p-piller kallas också dagen-efter-piller eftersom det är bäst att ta det så snart som möjligt efter oskyddat sex.

Det finns två typer av akut-p-piller på marknaden

 • Den ena typen innehåller levonorgestrel och lanserades i Europa 1999
 • Den andra typen innehåller ulipristalacetat (ellaOne®), vilket blev tillgängligt 2009

Akut-p-piller fungerar genom att försena eller förhindra ägglossning, så att inget ägg kan bli befruktat.

I Sverige finns akut-p-piller tillgängliga på apoteket utan recept. Dosen är en enda tablett som ska tas så snart som möjligt efter oskyddat sex.

Graph Women SV7

 

Akutpreventivmedel hämmar eller försenar ägglossning.

Akutpreventivmedel kan förhindra graviditet efter oskyddat sex genom att försena ägglossningen, om den inte redan har skett. Detta innebär att spermierna i äggledarna inte kommer att träffa på något ägg som de kan befrukta. Detta liknar funktionen hos vanliga p-piller, som också förhindrar ägglossning.

Akut-p-piller är inte 100 % effektiva. Detta beror på att det finns risk för att du redan har haft ägglossningen när du tar akut-p-pillret. Om du tar akut-p-pillret så snart som möjligt efter oskyddat sex är det störst chans att det har effekt.

Ju tidigare du tar akut-p-pillret desto bättre

 • Akut-p-piller är inte 100 % effektiva
 • ellaOne® är det enda dagen-efter-pillret som fortfarande kan förhindra ägglossning när risken för graviditet är som högst
 • Ju tidigare du tar akut-p-pillret desto större chans är det att du kan fördröja ägglossningen och undvika graviditet.

trombonebackbottom

Akut-p-piller skyddar inte från graviditet om du fortsätter att ha oskyddat sex.

woman holding a condom

Om du vill fortsätta att ha sex efter att ha tagit ett akut-p-piller ska du använda en barriärmetod som preventivmedel fram till din nästa mens.

 

Du har kanske hört att akut-p-piller orsakar abort. Detta är inte sant. Akut-p-piller förhindrar graviditet. De verkar innan graviditeten inträffar.

Om du redan är med barn kan ett akut-p-piller inte stoppa graviditeten eller orsaka en abort.

 

Akut-p-piller skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar eller infektioner.

Om du har haft oskyddat sex kan du ha fått en sexuellt överförbar sjukdom. Om detta kan vara fallet ska du prata med din läkare eller annan professionell vårdpersonal om att testa dig. De kan lugna dig, ge behandling och förklara hur du ska göra för att undvika att föra vidare infektionen till andra du har sex med.

Couple goes hand in hand