All posts by spin-inter

Tips vid användning av preventivmedel

Vem som helst kan råka ut för misslyckad preventivmedelsanvändning. Här är några tips för att hjälpa dig:

 • Var förberedd. Ha alltid med dig kondomer eller pessar
 • Använd inte oljebaserade glidmedel ihop med latexkondomer eftersom det kan göra att kondomerna lättare går sönder
 • Var försiktig när du tar ut kondomer ur paketet, speciellt om du har långa naglar eller smycken
 • Förvara kondomer korrekt så att de inte blir för varma eller skadade
 • Kontrollera att kondomerna inte har passerat sitt bäst-före-datum
 • Använd en eller flera påminnelsefunktioner, exempelvis i mobilen, för att inte glömma när du ska använda p-piller, p-ring eller p-plåster
 • Se till att följa riktlinjer för missade p-piller om det skulle hända. Se bipacksedeln
 • Konfigurera en mobilpåminnelse för att påminna dig om nästa p-injektion
 • Ta inte för givet att du kommer att komma ihåg – chansa inte

Planera vad du ska säga

Det kan vara bra att planera vad du ska säga till apotekspersonalen. Här är några idéer:

 • “Jag skulle vilja köpa ett akut-p-piller.”
 • “Det har skett en olycka med vårt preventivmedel och jag behöver ett dagenefterpiller.”
 • “Kan jag få prata med någon om akut-p-piller?”
 • “Jag skulle vilja köpa ett akut-p-piller.”

Ta någon med dig om du tycker att det känns tryggare.

pharmacist6

Enkelt att få information

Du hittar ellaOne® på apotek.

Hittar du inte svar på eventuella frågor i bipacksedeln, så kan du naturligtvis alltid vända dig till apotekspersonalen. Det går även bra att kontakta läkare, barnmorska eller tillverkaren.

pharmacy_interaction

 

P-piller efter ellaOne®

Använd alltid en pålitlig barriärmetod, som t.ex. kondomer, fram till nästa mens.
Börja med p-piller Fortsätta med p-piller
Om du vill börja med en regelbunden preventivmetod efter att ha använt ellaOne® kan du göra detta men du ska också använda kondomer fram tills nästa mens. ellaOne® kan göra vanliga hormonella preventivmedel som p-piller och p-plåster mindre effektiva tillfälligt. Om du använder hormonella preventivmedel just nu ska du fortsätta använda dem som vanligt efter att ha tagit ellaOne®, men se till att använda kondomer varje gång du har haft sex fram till nästa mens.

Red condom with packings isolated on white

Hur vet jag om det har fungerat?

Du vet att ellaOne® har fungerat när du får nästa mens. När de har tagit ellaOne® får de flesta kvinnor en normal mens vid förväntad tidpunkt. En del kan få sin mens senare eller tidigare än vanligt.

Om mensen är mer än 7 dagar försenad eller om den är ovanligt lätt eller kraftig, eller om du får ont magen, kräks eller ont i brösten, eller på något sätt tror att du kan vara gravid ska du göra ett graviditetstest.

Gravid efter ellaOne®?

Om du har tagit ellaOne® av misstag fast du var med barn, eller har blivit med barn trots att ha tagit ellaOne® är HRA Pharma (licensinnehavare för ellaOne®) intresserade av att få mer information om din graviditet. Informationen är anonym för att bevara konfidentiellitet. Du kan lämna information på www.hra-pregnancy-registry.com, eller be din läkare göra detta för dig. Det rekommenderas starkt att du kontaktar en läkare så snart som möjligt vid graviditet.

 

Referenser

ellaOne® är vältolererat

Precis som alla läkemedel kan ellaOne® orsaka biverkningar, även om inte alla får dem.

De biverkningar som rapporterats oftast är huvudvärk, illamående (kräkningar) buksmärta och smärtsam mens. Dessa är också möjliga tecken på graviditet. Om mensen inte kommer eller om mensen är lättare eller kraftigare än vanligt och du upplever dessa symtom efter att ha tagit ellaOne®, ska du göra ett graviditetstest.

Om du får några biverkningar ska du tala med läkaren eller apotekspersonal.

Saker du bör berätta för apotekspersonal

Nedan finns en lista över läkemedel och tillstånd du bör berätta om på apoteket innan du tar ellaOne®:

 • Leversjukdom. ellaOne® rekommenderas inte för kvinnor med allvarlig leversjukdom
 • Svår astma
 • Vissa läkemedel som används för att behandla epilepsi (fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, karbamazepin, oxkarbazepin)
 • Vissa läkemedel som används för att behandla HIV-infektion (ritonavir, efavirenz, nevirapin)
 • Vissa läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner (till exempel rifampicin, rifabutin)
 • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) som används för depression eller ångest
 • ellaOne® ska inte användas tillsammans med akut-p-piller som innehåller levonorgestrel
 • Om din mens är sen eller om du har andra symtom på graviditet (tunga bröst, illamående), eftersom det kan hända att du redan är med barn