Category Archives: After taking ellaOne®

P-piller efter ellaOne®

Använd alltid en pålitlig barriärmetod, som t.ex. kondomer, fram till nästa mens.
Börja med p-piller Fortsätta med p-piller
Om du vill börja med en regelbunden preventivmetod efter att ha använt ellaOne® kan du göra detta men du ska också använda kondomer fram tills nästa mens. ellaOne® kan göra vanliga hormonella preventivmedel som p-piller och p-plåster mindre effektiva tillfälligt. Om du använder hormonella preventivmedel just nu ska du fortsätta använda dem som vanligt efter att ha tagit ellaOne®, men se till att använda kondomer varje gång du har haft sex fram till nästa mens.

Red condom with  packings isolated on white

Hur vet jag om det har fungerat?

Du vet att ellaOne® har fungerat när du får nästa mens. När de har tagit ellaOne® får de flesta kvinnor en normal mens vid förväntad tidpunkt. En del kan få sin mens senare eller tidigare än vanligt.

Om mensen är mer än 7 dagar försenad eller om den är ovanligt lätt eller kraftig, eller om du får ont magen, kräks eller ont i brösten, eller på något sätt tror att du kan vara gravid ska du göra ett graviditetstest.

Gravid efter ellaOne®?

Om du har tagit ellaOne® av misstag fast du var med barn, eller har blivit med barn trots att ha tagit ellaOne® är HRA Pharma (licensinnehavare för ellaOne®) intresserade av att få mer information om din graviditet. Informationen är anonym för att bevara konfidentiellitet. Du kan lämna information på www.hra-pregnancy-registry.com, eller be din läkare göra detta för dig. Det rekommenderas starkt att du kontaktar en läkare så snart som möjligt vid graviditet.

 

Referenser

ellaOne® är vältolererat

Precis som alla läkemedel kan ellaOne® orsaka biverkningar, även om inte alla får dem.

De biverkningar som rapporterats oftast är huvudvärk, illamående (kräkningar) buksmärta och smärtsam mens. Dessa är också möjliga tecken på graviditet. Om mensen inte kommer eller om mensen är lättare eller kraftigare än vanligt och du upplever dessa symtom efter att ha tagit ellaOne®, ska du göra ett graviditetstest.

Om du får några biverkningar ska du tala med läkaren eller apotekspersonal.

Om du får besvär efter att ha tagit ellaOne®

Om du mår illa och kräks inom 3 timmar efter att du har tagit en ellaOne®-tablett bör en ny tablett tas.

Precis som alla läkemedel kan ellaOne® orsaka biverkningar, även om inte alla får dem.

De vanligaste biverkningarna som rapporterats är huvudvärk, illamående (kräkningar) buksmärta och mensvärk. Dessa är också möjliga tecken på graviditet. Om mensen inte kommer som förväntat eller om mensen är lättare eller rikligare än vanligt och du upplever dessa symtom efter att ha tagit ellaOne®, ska du göra ett graviditetstest.

Om du får några biverkningar ska du tala med läkare eller apotekspersonal.

Du vet att ellaOne® har fungerat när du får nästa mens. För de flesta kvinnor som tagit ellaOne® kommer mensen vid förväntad tidpunkt. En del kan få sin mens senare eller tidigare än vanligt.

Om mensen är mer än 7 dagar försenad eller om den är ovanligt lätt eller kraftig, eller om du får ont magen, kräks, får ont i brösten eller om du tror att du kan vara gravid ska du göra ett graviditetstest.

Gravid efter ellaOne®?

Om du tagit ellaOne® av misstag fast du var gravid, eller om du blivit gravid trots att du använt ellaOne® är HRA Pharma intresserade av att få mer information om din graviditet.  Du kan lämna information på http://www.hra-pregnancy-registry.com/se/, eller be din läkare eller barnmorska göra detta åt dig. Det rekommenderas starkt att du kontaktar en läkare eller barnmorska så snart som möjligt vid graviditet.

 

Om du ammar

Amma inte ditt barn under de sju kommande dagarna efter att du har tagit ellaOne®. Under denna vecka ska du pumpa ut mjölk för att stimulera och bibehålla mjölkproduktionen. Kasta mjölken du pumpat ut.

Sex efter ellaOne®

Red condom with  packings isolated on whiteDu kan ha sex även efter det att du använt ellaOne®. Tänk dock på att alltid använda en pålitlig preventivmetod av barriärtyp, t. ex. kondom, fram till nästa mens. Detta gäller även om du använder vanliga p-piller.

Använd alltid en pålitlig barriärmetod, som t.ex. kondom, fram till nästa mens.
För dig som ska
börja med p-piller
För dig som redan
använder p-piller
Om du vill börja med en regelbunden preventivmetod efter att ha använt ellaOne® kan du göra detta men du ska också använda kondom fram till nästa mens. ellaOne® kan tillfälligt göra vanliga hormonella preventivmedel som p-piller och p-plåster mindre effektiva. Om du just nu använder ett hormonellt preventivmedel ska du fortsätta ta det som vanligt efter det att du använt ellaOne®. Se dock till att också använda kondom fram till nästa mens.

Red condom with  packings isolated on white