Category Archives: Emergency contraception

Sexuellt överförbara infektioner

Akut-p-piller skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar eller infektioner.

Om du har haft oskyddat sex kan du ha fått en sexuellt överförbar sjukdom. Om detta kan vara fallet ska du prata med din läkare eller annan professionell vårdpersonal om att testa dig. De kan lugna dig, ge behandling och förklara hur du ska göra för att undvika att föra vidare infektionen till andra du har sex med.

Couple goes hand in hand

Hur akutpreventivmedel fungerar

Akutpreventivmedel hämmar eller försenar ägglossning.

De kan förhindra graviditet efter oskyddat sex genom att försena ägglossningen, om den inte redan har skett. Detta innebär att spermierna i äggledarna inte kommer att träffa på något ägg som de kan befrukta. Detta liknar funktionen hos vanliga p-piller, som också förhindrar ägglossning.

Akut-p-piller är inte 100 % effektiva. Detta beror på att det finns risk för att du redan har haft ägglossning när du tar akut-p-pillret. Om du tar akut-p-pillret så snart som möjligt efter oskyddat sex är det störst chans att det är effektivt.

Ju snabbare du tar akut-p-pillret desto bättre

 • Akut-p-piller är inte 100 % effektiva
 • ellaOne® är det enda dagenefterpillret som fortfarande är effektivt när risken för graviditet är som högst
 • Ju snabbare du tar akut-p-pillret desto större chans är det att du kan senarelägga ägglossningen och undvika graviditet.

trombonebackbottom

Akut-p-piller skyddar inte från graviditet om du fortsätter att ha oskyddat sex.

woman holding a condom

Om du vill fortsätta att ha sex efter att ha tagit ett akut-p-piller ska du använda en barriärmetod som preventivmedel fram till din nästa mens.

 

Typer av akutpreventivmedel

Den spiral som används som akutpreventivmedel är en kopparspiral

Kopparspiralen anses vara den mest effektiva akutpreventivmetoden och den ger en längre preventivmedelslösning. Men i en situation där du måste agera snabbt kan det ta tid att sätta in spiral och det är också en invasiv och obekväm procedur.

Kopparspiralen kan användas som akutpreventivmedel upp till 120 timmar (5 dagar) efter oskyddat sex .  Men dess användning begränsas av tillgänglighet och det faktum att den måste sättas in av kvalificerad vårdpersonal.

Oralt akutpreventivmedel (akut-p-piller)

Akut-p-piller kallas också dagen-efter-piller eftersom det är bäst att ta det så snart som möjligt efter oskyddat sex.

Det finns två akut-p-piller på marknaden

 • Ett av dem innehåller levonorgestrel och lanserades för första gången år 1999
 • Ett som innehåller ulipristalacetat (ellaOne®), vilket blev tillgängligt år 2009

Akut-p-piller fungerar genom att försena eller förhindra ägglossning, så att inget ägg kan bli befruktat.

Beroende på vilket land det rör sig om kan orala akut-p-piller vara tillgängliga direkt från apoteket utan recept. Dosen är en enda tablett som ska tas så snart som möjligt efter oskyddat sex.

Graph Women SV7

ellaOne® är ett avancerat akutpreventivmedel och har utvecklats särskilt för det här syftet

trombonebackbottom

Sammanfattning av de olika typerna av akutpreventivmedel som är tillgängliga i Europa

FORMAT Hur snabbt måste jag ta pillret? Hur effektivt är det? Var kan jag köpa det?
ellaOne® (30 mg ulipristalacetat) Tablett Så snart som möjligt och inom 5 dagar (120 timmar) efter oskyddat sex eller att preventivmedel inte har gett tillräckligt skydd Det är effektivt när det tas precis före ägglossning när risken för graviditet är som störst Apotek eller läkares ordination
Levonorgestrel (1.5 mg) Tablett Så snart som möjligt och inom 3 dagar (72 timmar) efter oskyddat sex eller att preventivmedel inte har gett tillräckligt skydd Effektivt men fungerar inte om det tas precis före ägglossning Apotek eller läkares ordination
Spiral En liten T-formad enhet som en läkare placerar inuti livmodern Så snart som möjligt och inom 5 dagar (120 timmar) efter oskyddat sex eller att preventivmedel inte har gett tillräckligt skydd Effektiv och dessutom med fördelen att den ger ett varaktig skydd mot graviditet från den stund den sätts in Läkares ordination

Om du inte är säker på vad som är för dig ska du fråga en apotekare eller vårdpersonal.

 

Är akutpreventivmedel rätt för mig?

Akutpreventivmedel kan förhindra graviditet efter oskyddat sex eller när preventivmedlet inte gett tillräckligt skydd. Akutpreventivmedel ska användas så snart som möjligt.

Om du har haft oskyddat sex inom de 5 senaste dagarna och det inte känns rätt för dig att få barn just nu så kan akutpreventivmedel vara ett alternativ.

 

Har du haft oskyddat sex?

 • Gled kondomen av eller gick sönder?
 • Glömde du till exempel att:

– Ta p-piller?

– Sätta i p-ring?

– Applicera ditt p-plåster?

 • Åkte ditt pessar ut eller glömde du använda den?
 • Glömde du använda preventivmedel?

trombonebackbottom

Olika alternativ för akutpreventivmedel

I Sverige finns det två olika alternativ för akutpreventivmedel:

 • Dagen-efter-piller för oral användning
 • Spiral som placeras i livmodern

Den spiral som används som akutpreventivmedel är en kopparspiral

Kopparspiralen anses vara den mest effektiva akutpreventivmetoden och den ger en längre preventivmedelslösning. Men i en situation där du måste agera snabbt kan det ta tid att få en spiral insatt, eftersom du måste träffa vårdpersonal.

Kopparspiralen kan användas som akutpreventivmedel upp till 120 timmar (5 dagar) efter oskyddat sex. Men dess användning begränsas av  det faktum att den måste sättas in av kvalificerad vårdpersonal.

Oralt akutpreventivmedel (akut-p-piller)

Akut-p-piller kallas också dagen-efter-piller eftersom det är bäst att ta det så snart som möjligt efter oskyddat sex.

Det finns två typer av akut-p-piller på marknaden

 • Den ena typen innehåller levonorgestrel och lanserades i Europa 1999
 • Den andra typen innehåller ulipristalacetat (ellaOne®), vilket blev tillgängligt 2009

Akut-p-piller fungerar genom att försena eller förhindra ägglossning, så att inget ägg kan bli befruktat.

I Sverige finns akut-p-piller tillgängliga på apoteket utan recept. Dosen är en enda tablett som ska tas så snart som möjligt efter oskyddat sex.

Graph Women SV7

 

Akutpreventivmedel hämmar eller försenar ägglossning.

Akutpreventivmedel kan förhindra graviditet efter oskyddat sex genom att försena ägglossningen, om den inte redan har skett. Detta innebär att spermierna i äggledarna inte kommer att träffa på något ägg som de kan befrukta. Detta liknar funktionen hos vanliga p-piller, som också förhindrar ägglossning.

Akut-p-piller är inte 100 % effektiva. Detta beror på att det finns risk för att du redan har haft ägglossningen när du tar akut-p-pillret. Om du tar akut-p-pillret så snart som möjligt efter oskyddat sex är det störst chans att det har effekt.

Ju tidigare du tar akut-p-pillret desto bättre

 • Akut-p-piller är inte 100 % effektiva
 • ellaOne® är det enda dagen-efter-pillret som fortfarande kan förhindra ägglossning när risken för graviditet är som högst
 • Ju tidigare du tar akut-p-pillret desto större chans är det att du kan fördröja ägglossningen och undvika graviditet.

trombonebackbottom

Akut-p-piller skyddar inte från graviditet om du fortsätter att ha oskyddat sex.

woman holding a condom

Om du vill fortsätta att ha sex efter att ha tagit ett akut-p-piller ska du använda en barriärmetod som preventivmedel fram till din nästa mens.

 

Du har kanske hört att akut-p-piller orsakar abort. Detta är inte sant. Akut-p-piller förhindrar graviditet. De verkar innan graviditeten inträffar.

Om du redan är med barn kan ett akut-p-piller inte stoppa graviditeten eller orsaka en abort.

 

Akut-p-piller skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar eller infektioner.

Om du har haft oskyddat sex kan du ha fått en sexuellt överförbar sjukdom. Om detta kan vara fallet ska du prata med din läkare eller annan professionell vårdpersonal om att testa dig. De kan lugna dig, ge behandling och förklara hur du ska göra för att undvika att föra vidare infektionen till andra du har sex med.

Couple goes hand in hand