Vad är ellaOne®?

 • Läs alltid bipacksedeln innan du använder ellaOne®
 • ellaOne® är ett akut-p-piller kan förhindra graviditet efter oskyddat sex, eller om preventivmedlet inte gett tillräckligt skydd
 • ellaOne® kan förhindra ägglossning även nära inpå ägglossningen – då risken för att bli med barn är som störst
 • ellaOne® fördröjer ägglossningen. När ägglossning sedan sker kan inte spermien längre göra dig gravid
 • Varje ellaOne®-tablett innehåller 30 mg ulipristalacetat
 • en förpackning ellaOne innehåller endast en tablett och den ska tas så snart som möjligt
 • ellaOne® ska tas så snart som möjligt, men inte senare än 5 dagar (120 timmar) efter oskyddat sex eller misslyckad preventivmedelsanvändning
 • ellaOne® kan användas av kvinnor i fertil ålder
 • ellaOne® kan användas när som helst i menscykeln

Graph Women SV6

ellaOne® är…

INTE ett preventivmedel för regelbundet bruk

Du ska inte använda ellaOne® som ett vanligt preventivmedel. Akut-p-pillret är, precis som det låter, en metod man kan använda i akuta situationer för att förhindra oönskad graviditet. ellaOne® ska inte användas som regelbunden preventivmetod.

INTE ett preventivmedel för användning inför ett samlag

Om du har upprepat oskyddat sex efter att ha tagit ellaOne® kommer tabletten inte kunna förhindra eventuell oönskad graviditet. Om du för närvarande tar p-piller ska du fortsätta använda dem som vanligt, med början dagen efter att du har tagit ellaOne®. Se också till att använda kondom eller annan barriärmetod varje gång du har sex fram till nästa gång du har mens.

Orsakar INTE en abort

ellaOne® försenar ägglossningen. Om du är gravid är det för sent att använda ett akutpreventivmedel eftersom detta bara kan användas för att förhindra start av graviditeten. Du ska därför inte ta ellaOne® om du vet att du redan är gravid.

ellaOne® påverkar inte fertiliteten

Om du vill ha sex efter att ha använt ellaOne® och inte vill bli gravid, ska du använda ett preventivmedel av barriärtyp till nästa gång du har mens. Detta beror på att du kan ha chans att bli gravid igen mycket snabbt.

 

Du ska inte använda ellaOne® om:

 • Du är allergisk mot ulipristalacetat eller någon av de andra ingredienserna i ellaOne®. (Ingredienserna anges på bipacksedeln – rådfråga personal på apoteket om du är osäker)

 

Nedan finns en lista över läkemedel och tillstånd du bör berätta om på apoteket innan du tar ellaOne®:

 • Leversjukdom. ellaOne® rekommenderas inte för kvinnor med allvarlig leversjukdom
 • Svår astma
 • Vissa läkemedel som används för att behandla epilepsi (fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, karbamazepin, oxkarbazepin)
 • Vissa läkemedel som används för att behandla HIV-infektion (ritonavir, efavirenz, nevirapin)
 • Vissa läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner (till exempel rifampicin, rifabutin)
 • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) som används för depression eller ångest
 • ellaOne® ska inte användas tillsammans med akut-p-piller som innehåller levonorgestrel
 • Om din mens är sen eller om du har andra symtom på graviditet (till exempel ömma bröst, illamående), eftersom det kan innebära att du redan är gravid

Du kan ta ellaOne® med lite vatten så snart som möjligt men inte senare än 120 timmar (5 dagar) efter att du har haft oskyddat sex.

ellaOne® kan tas när som helst på dygnet, med eller utan mat.