Tips vid användning av preventivmedel

Vem som helst kan råka ut för misslyckad preventivmedelsanvändning. Här är några tips för att hjälpa dig:

  • Var förberedd. Ha alltid med dig kondomer eller pessar
  • Använd inte oljebaserade glidmedel ihop med latexkondomer eftersom det kan göra att kondomerna lättare går sönder
  • Var försiktig när du tar ut kondomer ur paketet, speciellt om du har långa naglar eller smycken
  • Förvara kondomer korrekt så att de inte blir för varma eller skadade
  • Kontrollera att kondomerna inte har passerat sitt bäst-före-datum
  • Använd en eller flera påminnelsefunktioner, exempelvis i mobilen, för att inte glömma när du ska använda p-piller, p-ring eller p-plåster
  • Se till att följa riktlinjer för missade p-piller om det skulle hända. Se bipacksedeln
  • Konfigurera en mobilpåminnelse för att påminna dig om nästa p-injektion
  • Ta inte för givet att du kommer att komma ihåg – chansa inte